AKKA SK s.r.o. má dve hlavné kľúčové obchodné aktivity - poradenstvo a obchod s komoditami.

Poradenstvo

V poradenstve spolupracuje so sieťou firiem v konzorciách, aby vyhoveli požiadavkám a očakávaniam klientov. Spoločnosti v konzorciách a ich odborníci spolupracujú na dlhodobom základe. Majú sieť spoločností, think-tanky a ďalších inštitúcií, ako sú združenia a univerzity s ktorými často kooperujú, poskytujú odborníkov zameraných na rôzne zručnosti a vedomosti. Vďaka tomu môže veľmi flexibilne odpovedať na veľa výziev a manažovať rôzne projekty.

Každá spoločnosť disponuje určitým počtom odborníkov - vlastníkov / partnerov a spolupracujúcich osôb, čo z nich robí veľmi operatívne a relatívne nízkonákladové podniky, ktoré poskytujú poradenské služby na vysokej úrovni.

Obchod s komoditami

AKKA SK s.r.o. je zameraná na obchod s inovatívnymi produktmi slovenských a výrobcov V4 proveniencie (Česká republika, Poľsko a Maďarsko). Hlavnou komoditou je Power Batt - unikátna patentovaná kvapalina na obnovu olovených akumulátorov. AKKA SK spolupracuje s výrobcom - spoločnosťou Battery Gurus. Oblasti obchodného záujmu sú juhovýchodná Ázia, najmä Vietnam a Latinská Amerika. Warehouse